Regulamin Serwisu

Data ostatniej aktualizacji: 3 maja 2023 r.

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://ciazowy24.pl/ (zwanej dalej „Serwisem”).

1.2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

1.3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, o których Użytkownik zostanie poinformowany poprzez ogłoszenie na stronie Serwisu.

  1. Warunki korzystania z Serwisu

2.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.

2.2. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie treści obraźliwych, wulgarnych, naruszających prawa autorskie, prawo do wizerunku, a także treści o charakterze reklamowym, bez wcześniejszej zgody Właściciela Serwisu.

2.3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczone przez siebie w Serwisie.

2.4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do moderacji, edycji lub usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, które naruszają niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.

  1. Prawa autorskie

3.1. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie są chronione prawem autorskim i stanowią własność Właściciela Serwisu lub innych podmiotów, z którymi Właściciel Serwisu współpracuje.

3.2. Kopiowanie, modyfikacja, rozpowszechnianie, wykorzystywanie oraz inne formy naruszenia praw autorskich w odniesieniu do treści zamieszczonych w Serwisie są zabronione, chyba że Właściciel Serwisu wyrazi na to pisemną zgodę.

  1. Odpowiedzialność

4.1. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone w Serwisie były prawdziwe, rzetelne i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich kompletność, dokładność czy przydatność w konkretnych sytuacjach.

4.2. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści, politykę prywatności czy praktyki stosowane na stronach, do których prowadzą linki zamieszczone w Serwisie.

4.3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania z Serwisu, w tym za szkody wynikające z niedostępności Serwisu lub nieprawidłowego działania Serwisu.

4.4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań Użytkowników, które naruszają niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich.

  1. Ochrona danych osobowych

5.1. Właściciel Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz Polityką Prywatności.

5.2. Polityka Prywatności dostępna jest na stronie Serwisu i stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

  1. Reklamacje

6.1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu oraz naruszeniem niniejszego Regulaminu prosimy zgłaszać na adres e-mail.

6.2. Reklamacje powinny zawierać opis zdarzenia, dane Użytkownika składającego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz wskazanie żądania.

6.3. Właściciel Serwisu rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą e-mail.

6.4. W przypadku pytań dotyczących niniejszego Regulaminu, prosimy o kontakt.